fbpx

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe STICHTING WERELDVERBETERAARS omgaat met de persoonsgegevens van afnemers van digitale vuurwerkpakketten en andere donateurs ten behoeve van de bij ons aangesloten goede doelen. STICHTING WERELDVERBETERAARS hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De afnemer van een digitaal vuurwerkpakket en andere donateurs die via de Websites van STICHTING WERELDVERBETERAARS een digitaal vuurwerkpakket afnemen of op een andere manier een donatie verrichten worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevensverantwoordelijke: STICHTING WERELDVERBETERAARS

STICHTING WERELDVERBETERAARS, gevestigd en zaakdoende aan de Mart Smeetslaan 1 eerste verdieping in (1217 ZE) Hilversum (KvK-nummer: 81183666), hierna “STICHTING WERELDVERBETERAARS”, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. STICHTING WERELDVERBETERAARS is de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

 

Onze Websites

STICHTING WERELDVERBETERAARS beheert een of meerdere websites in relatie tot haar activiteiten, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media kanalen. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende website(s):

 • http://vuurwerkshow.jesse.pro

In het algemeen kan STICHTING WERELDVERBETERAARS gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van STICHTING WERELDVERBETERAARS, als je een digitaal vuurwerkpakket afneemt, een donatie verricht, gebruikt maakt van een dienst, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media kanalen of een ander publiekelijk platform. De informatie die STICHTING WERELDVERBETERAARS daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze producten en diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden, om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden en om de bij ons aangesloten goede doelen te informeren over jouw aankoop of donatie. 

De manier waarop STICHTING WERELDVERBETERAARS gegevens verzamelt
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

 

 • Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze Websites in verband met de aankoop van een digitaal vuurwerkpakket of het verrichten van een donatie, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van onze Websites of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die STICHTING WERELDVERBETERAARS organiseert.

 

 • Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je een digitaal vuurwerkpakket aanschaft of een donatie verricht via de Websites en je gegevens achterlaat ter uitvoering van de transactie.

   

 • Via onze Websites – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening – verzamelt STICHTING WERELDVERBETERAARS verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. 

 

 • Via websites van derden – STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van STICHTING WERELDVERBETERAARS. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van STICHTING WERELDVERBETERAARS als verwerker optreden. In het voorkomende geval kunnen deze derden/partners van STICHTING WERELDVERBETERAARS via hun websites of platforms ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van STICHTING WERELDVERBETERAARS plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

 

De gegevens die STICHTING WERELDVERBETERAARS verzamelt
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die STICHTING WERELDVERBETERAARS van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, e-mailadres, klantnummer, het gekochte product, de donatie en het (digitale) afleveradres;
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een product koopt of donatie verricht via de Websites voor de financiële afhandeling en administratie;
 • app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeers- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van STICHTING WERELDVERBETERAARS verderop in dit Privacy Statement;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Websites, inclusief blogpagina’s, of op door of vanwege ons beheerde social media kanalen geplaatste berichten van jouw hand;
 • gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als STICHTING WERELDVERBETERAARS persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal vuurwerkpakket en/of het verrichten van een donatie.

Redenen waarom STICHTING WERELDVERBETERAARS gegevens gebruikt
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – STICHTING WERELDVERBETERAARS gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een digitaal vuurwerkpakket af te nemen en/of een donatie te verrichten, zodat wij:
 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • het product of de dienst kunnen leveren;
 • donaties aan de betreffende goede doelen door te kunnen betalen; 
 • jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:
 • marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze producten en diensten te verbeteren;
 • voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten in relatie tot de bij ons aangesloten goede doelen. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over nieuwe producten of het product dat je hebt gekocht, of over de goede doelen waarvoor je hebt gedoneerd;
 • om e-mails van onze klantenservice te sturen, zoals orderbevestigingen, donatiebevestigingen en de goede doelen die deze donaties ontvangen;
 • om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van STICHTING WERELDVERBETERAARS willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie. 

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met het Privacy Statement van STICHTING WERELDVERBETERAARS bij de aanschaf van een digitaal vuurwerkpakket en/of het verrichten van een donatie geef je ons toestemming:

 • om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke producten en diensten, als ook de bij ons aangesloten goede doelen. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media kanalen. Deze persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
 • om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);

STICHTING WERELDVERBETERAARS deelt ook gegevens met derden 

 • met de aan STICHTING WERELDVERBETERAARS gelieerde ondernemingen die diensten voor ons leveren zoals management, productie, marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, developers en hostingpartners die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • de bij ons aangesloten goede doelen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors of partners van STICHTING WERELDVERBETERAARS of bij ons aangesloten goede doelen, waarnaar STICHTING WERELDVERBETERAARS verwijst of social media buttons op onze Websites, waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. STICHTING WERELDVERBETERAARS adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze Websites om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete producten en diensten te wijzigen of te verwijderen en om personalisering van onze Websites volledig uit te zetten;
 • verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege STICHTING WERELDVERBETERAARS ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege STICHTING WERELDVERBETERAARS geen informatie meer ontvangt;
 • ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege STICHTING WERELDVERBETERAARS wil ontvangen;
 • voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid verderop in dit Privacy Statement.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door STICHTING WERELDVERBETERAARS en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via info@supergoedvuurwerk.nl


Het onderhouden van jouw informatie
STICHTING WERELDVERBETERAARS doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

STICHTING WERELDVERBETERAARS bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als STICHTING WERELDVERBETERAARS dat toch doet, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande, door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismen:

 • EU-VS Privacy-schild*)
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

*) De Europese rechter heeft onlangs het EU-VS Privacy-schild ongeldig verklaard. Wij zullen daarom in het voorkomende geval alleen van dit of een soortgelijk EU-VS privacy-schild gebruikmaken als gebleken is dat een dergelijk privacy-schild, al dan niet na aanpassing, rechtens afdoende is geoordeeld en door een daartoe bevoegde rechter is gevalideerd.

Cookiebeleid STICHTING WERELDVERBETERAARS

STICHTING WERELDVERBETERAARS kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die STICHTING WERELDVERBETERAARS kan gebruiken. 

Functionele cookies 
STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur. 

Analytische cookies 
STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van een partner van STICHTING WERELDVERBETERAARS, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Advertentie cookies 
Ook kunnen door of vanwege STICHTING WERELDVERBETERAARS cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.

Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt STICHTING WERELDVERBETERAARS ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen.
    
Social media cookies 
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms. 

Instellen van voorkeuren 
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen. 

Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als gebruiker contact met ons opnemen via info@supergoedvuurwerk.nl

Wijzigingen Privacy Statement
STICHTING WERELDVERBETERAARS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van STICHTING WERELDVERBETERAARS te lezen. Als STICHTING WERELDVERBETERAARS belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: 20 december 2020